Nogometno šolo MB Tabor smo ustanovili 11.01.11 z željo, da bi otrokom iz Maribora, še posebej iz Tabora, ponudili kvalitetno vadbo, ki jo vodijo usposobljeni trenerji. Tako se je rodila tudi ideja za ime kluba, NK Maribor Tabor. Nogometni klub MB Tabor tekmuje pod okriljem Medobčinske nogometne zveze Maribor od leta 2011. Klub je imel v prvem letu delovanja tri selekcije, kar je pomenilo 59 otrok, igralcev.

Od takrat do danes se je število igralcev, selekcij in trenerjev v klubu zelo povečalo. Trenutno v klubu trenira okrog 300 otrok, ki so razdeljeni v nogometni krožek in devet selekcij od U7 do U19. V klub že prihajajo igralci iz širše okolice in oddaljenih krajev, kar je zagotovo posledica dobrega dela v zadnjem obdobju. V klubu trenirajo igralci, ki prihajajo iz 21-ih različnih osnovnih šol, za kar skrbi 16 strokovno izobraženih trenerjev.

V času svojega delovanja je klub zelo napredoval na vseh področjih. Na organizacijskem področju ima klub vse organe, ki so potrebni za normalno delovanje kluba (predsednik, podpredsednik, upravni odbor, nadzorni odbor, disciplinska komisija, sekretar kluba, računovodstvo, tehnični vodje ekip, strokovni vodja, strokovni svet, sponzorji).

V mesecu juliju 2013 smo pričeli z “nogometno pravljico”, saj nam je uspelo v svoje vrste privabiti profesionalnega trenerja z izobrazbo »PRO«, ki v klubu deluje kot strokovni vodja nogometne šole in trener dveh selekcij, Matjaža Železnika. Priznani nogometni strokovnjak je predavatelj na Nogometni Zvezi Slovenije in Fakulteti za šport, povezal je trenersko ekipo, v klub pripeljal še nekaj trenerjev in strokovno delo kluba dvignil na zelo visok nivo. Trenerji so v skladu s strokovnim programom dela v klubu, izdelali letne in mesečne načrte na podlagi katerih sestavljajo treninge. Delo z mladimi nogometaši je postalo bistveno bolj sistematično, strokovno, načrtovano in organizirano. Strokovni program dela v klubu se bo vsako leto sproti dopolnjeval, saj nameravamo povečevati število članov, s tem tudi selekcij in hkrati slediti zahtevam sodobne nogometne igre.

Naš večletni načrt dela je usmerjen predvsem v praktično delo na igrišču, ki mora postati še kvalitetnejše in bolj načrtovano. Tako bomo ustvarili konkurenco, ki je nujno potrebna za kvaliteto, napredek in dober rezultat. Le s tem bomo lahko izpolnili glavni cilj, ki je vzgoja vrhunskega nogometaša. Dobro delo na igrišču bomo podprli z dobro organiziranostjo kluba na vseh ostalih nivojih njegovega delovanja, nadaljevali bomo z izobraževanjem in pridobivanjem trenerjev s pedagoško izobrazbo ter strokovno izobrazbo A in PRO ter jih profesionalno vključili v delo kluba. Prizadevali si bomo za ustreznost infrastrukturnih pogojev, za vzgajanje in učenje mladih nogometašev in natančno načrtovali ter zagotavljali proračun, ki bo omogočal nemoteno delovanje vseh klubskih dejavnosti, podprtih z modernimi pripomočki.

V prihodnosti si želimo nadgraditi usposobljenost trenerjev, ki je že zdaj na visoki ravni, ponuditi še boljše pogoje za treninge in vzdrževati status drugega največjega in najbolje organiziranega kluba v Mariboru.