Pravila (kodeks) obnašanja

TRENING

 1. Treningi potekajo v vsakem vremenu. O morebitni odpovedi vas obvesti trener oz. tehnični vodja ekipe.
 2. Staršem vstop v garderobe in na igrišče ni dovoljen.
 3. Uporaba mobilnih telefonov v garderobi ni dovoljena.
 4. Treningi trajajo okvirno 90 minut (trener ima pravico dolžino treninga prilagodit tekmovalnim aktivnostim).
 5. Na vsakem treningu je obvezna popolna športna oprema.
 6. Napitke (priporočljivo) lahko na igrišče igralci prinašajo le v bidonih.
 7. Igralci morajo biti za treninge primerno oblečeni, upoštevajoč morebitne spremembe vremena.
 8. Igralci naj pridejo na trening normalno oblečeni in se nato v garderobi preoblečejo in pripravijo za trening. Enako velja po koncu treninga.
 9. Igralci naj bodo vsaj 15 minut pred pričetkom treninga že pripravljeni za vadbo.
 10. Igralci na treningih in tekmah sami skrbijo za svoje stvari.
 11. Med treningom ni dovoljena nikakršna komunikacija med starši in igralci (enako velja za tekme), razen v izjemnih primerih.
 12. Za različna vprašanja in pogovore so trenerji na voljo po koncu treninga in ne tik pred ali pa celo med treningom.
 13. Treningi so OBVEZNI, zato naj bo prisotnost največja, saj bo le tako proces treningov učinkovit. Vsako odsotnost je potrebno VNAPREJ javiti in obrazložiti. V primeru krajše odsotnosti je potrebno obvestiti trenerja (ali tehničnega vodjo) in navesti utemeljene razloge za izostanek. V primeru daljše odsotnosti je potrebno predložiti tudi zdravniško opravičilo. Pri večjem številu neopravičenih izostankov se lahko igralca izključi iz NK MB Tabor.
 14. Prepovedano je nasilno obnašanje, žaljenje igralcev, trenerjev in ostalih članov kluba, fizično obračunavanje, ponujanje in prinašanje alkoholnih pijač, opiatov in narkotikov.
 15. V slačilnici morata biti red in disciplina, osebna oblačila je potrebno zložiti in obesiti na obešalnike, slačilnica pa se ne sme zapustiti brez dovoljenja trenerja, prav tako pa starši nimajo dovoljenja vstopa v slačilnico.
 16. Varovati je potrebno klubsko opremo in skrbeti za red in čistočo.
 17. V kolikor se pravila (kodeks) obnašanja ne bodo upoštevala, ima trener vso pravico o tem obvestiti vodstvo kluba, ki izreče ukrepe (tudi izključitev) .
 18. Igralci (oz. starši) morajo trenerja obvestiti o vsakem izven klubskem športnem udejstvovanju (šolska tekmovanja, ulični turnirji, nogometni kampi,…), ter dobiti njegovo dovoljenje. V nasprotnem primeru so lahko kaznovani s strani vodstva kluba.
 19. Igralci oz. starši so dolžni javiti morebitne spremembe stalnega naslova, telefonskih številk, daljše odsotnosti iz utemeljenih razlogov,…
 20. Sestanki s starši so tri krat letno (september, januar, junij) in so namenjeni, poleg podajanja osnovnih informacij s strani kluba, tudi pritožbam, problemom, predlogom…staršev. Javno nestrinjanje, kritiziranje, vnašanje nemira med starše in igralce, pritiski na trenerje in ostale akterje kluba, nagovarjanje proti klubu, se lahko kaznuje z izključitvijo igralca iz NK MB Tabor.
 21. V primeru, da igralec zaradi različnih (opravičenih ali neupravičenih) razlogov ne dosega trenažnih ciljev NK MB Tabor za svojo starostno kategorijo, ga lahko strokovni svet NK MB Tabor usmeri v treniranje nogometa pri drugem nogometnem klubu. Ocene o doseganju ciljev za posamezno starostno kategorijo poda strokovni svet kluba, dva krat letno, v času prehodnega obdobja (januar, avgust).

 

TEKME

 1. Če se igralec, ki je bil planiran za tekmo, iz kakršnega koli utemeljenega razloga ne more udeležiti, mora takoj obvestiti trenerja, oz. najkasneje zgodaj zjutraj na dan tekme (po možnosti že dan prej). Igralci, ki se iz neutemeljenih razlogov ne bodo udeleževali tekem so lahko izključeni iz NK MB Tabor.
 2. Na vse prvenstvene gostujoče tekme, ki so oddaljene nad 70 km je organiziran avtobusni prevoz, za vse ostale tekme starši sami zagotovijo prevoz. Potuje se skupaj, razen če ni drugače dogovorjeno.
 3. Na vseh tekmah morajo igralci uporabljati uradno klubsko opremo.
 4. Na tekmah je staršem dovoljeno navijanje, v nobenem primeru pa dajanje navodil igralcem. V nasprotnem primeru se poda prijava vodstvu kluba, ki izreče sankcijo (tudi izključitev).
 5. O tem kdo igra, o številu tekem, koliko igralnega časa igra in igralnih mestih posameznega igralca ter o načinu igre, odloča izključno trener, ki ne sprejema sugestij s strani staršev.

 

Predsednik NK MB Tabor