Pravilnik o članarinah

1.člen

Članarina je obvezna za vse člane kluba od U6 do U19, ki želijo trenirati po programu NK MB TABOR, za kakovosten razvoj igralcev. Izjema so trenerji volonterji (2. člen pogodbe  o poslovnem sodelovanju). Članarina je namenjena zlasti plačilu vaditeljev in trenerjev ter osnovnih stroškov kluba. Plačilna obveza članarine:

  • plačujejo jo vsi igralci, registrirani in neregistrirani
  • plačila je lahko delno oproščen igralec, ki to dokaže s potrdilom institucije (primer zdravniško spričevalo) in odobri vodstvo kluba
  • avtomatične oprostitve plačila članarine NI, ne glede na to, kolikokrat igralec igra ali trenira.

2.člen

Letna članarina za treniranje v ekipah NK MB TABOR znaša 540€, 440,00 € oziroma 330,00 €, lahko pa se plačuje tudi v mesečnih obrokih (september, oktober, november, december, januar, februar, marec, april, maj, junij) po  54€, 44,00 € oziroma 33,00 €.

       Za  tekmovalne selekcije od U8 do U19 letna članarina znaša 540,00 €, mesečna 54,00 €.

       Za odprto šolo članarina znaša 440€, mesečna 44€

       Za selekcija U6 in U7 letna članarina znaša 330,00 €, mesečna 33,00 €.

Višina letne članarine ni vezana na število treningov in tekmovanj mesečno, ampak je pavšalni znesek razdeljen na 10 mesecev, ki na koncu pokrije del letnih skupnih stroškov. Vsled tega je članarina skozi leto, ne glede na intenzivnost enaka, razen v mesecu juliju in avgustu se članarina ne plača.

3.člen

Članarino morajo plačevati vsi tisti, ki trenirajo in ne trenirajo ter so odsotni po lastni krivdi (tudi v primerih dopustov in drugih odsotnosti). Članarina se mora plačevati redno za vsak mesec in sicer najkasneje do 20. v mesecu za tekoči mesec. Posamezniku, ki ne plača članarine tudi po opozorilu, po iztečenem roku za plačilo dolga, ni več omogočeno treniranje in igranje po programu kluba. Ko je obveznost poravnana predsednik kluba odloči o ponovni vključitvi igralca nazaj v delo ekipe.

4.člen

V primeru odhoda igralca iz kluba (prestop), se igralcu izda izpisnica in športna izkaznica šele ob poplačilu vseh tekočih in morebitnih zaostalih obveznosti iz naslova neporavnanih članarin. V primeru prenehanja treniranja nogometa je potrebno igralca uradno izpisati, saj je v nasprotnem primeru dolžan plačevati članarino. Ob izpisu je potrebno plačati še članarino za tekoči mesec. 

5.člen

Kadar sta v klubu 2 (dva) ali več članov iste družine, je letna članarina za posameznega člana 290,00 € oziroma 29,00 €/mesečno.

6.člen

Način plačila članarine določi vodstvo kluba (UPN obrazec – položnica, trajnik,….), in je v principu enak za vse obveznike plačila, obstaja pa možnost dogovora, v kolikor to staršem pomeni lažjo obliko izpolnjevanja obveznosti.

 

Predsednik NK MB Tabor