Pravilnik o navijanju

PRAVILNIK O NAVIJANJU IN OBNAŠANJU STARŠEV, KATERIH OTROCI SO IGRALCI NK MB TABOR

  1. Na vsaki tekmi ali treningu, ki jih bom obiskal/a, se bom dostojno vedel/la in športno vzpodbujal/a za trud, znanje in uspeh, tako svojega otroka, kot celotne ekipe. Prav tako ne bom žaljiv/a do ekip tekmecev, njihovih trenerjev, funkcionarjev in spremljevalcev na tribuni ter sodnikov.
  2. Pri navijanju bom spoštoval/a načela FAIR PLAYA ter se po njih ravnal/a. V tej zvezi bom spoštoval/a in upošteval/a navodila trenerjev, tehničnega vodje in ostalih odgovornih pri klubu, glede načina športnega obnašanja in navijanja ob igrišču.
  3. Zavedam se, da tudi kot navijač zastopam in predstavljam NK MB TABOR in slovenski šport, tako ob igrišču, kakor tudi izven njega.
  4. V sredstvih javnega obveščanja ne bom negativno govoril/a o delu in odnosu trenerja ter članov vodstva kluba, če morebitnega problema ne bom rešil/a na, za to ustreznih pogovorih in sestankih v klubu.
  5. Volontersko bom sodeloval/a pri organizaciji in izvedbi klubskih aktivnosti in tekem, v kolikor mi bo klub to dopuščal ali me za to prosil.
  6. Pozoren/na bom na otrokovo skrb za njegovo klubsko opremo in lastnino, pri čemer mu bom po potrebi pomagal/a. V primeru izgube, poškodovanja ali celo njegovega uničenja se zavedam moralne in materialne (denarne) odgovornosti za nastalo škodo.
  7. S svojim zgledom bom pozitivno vplival/a na otroka, soigralce in na klubske delavce ter volontersko sodeloval/a pri promociji nogometnega kluba MB TABOR.
  8. Pri vzpodbujanju otroka za nogomet, bom ohranjal/a ravnotežje med njegovimi šolskimi in športnimi obveznostmi. Po svojih zmožnostih se bom udeleževal/a organiziranih izobraževanj s športno tematiko, namenjenih staršem in skrbnikom.
  9. V primeru nekorektnega navijanja, žaljenja otrok, staršev, sodnikov in ostalih prisotnih na tekmi ali treningu, se lahko tistemu, ki to počne, prepove vstop na tekme NK MB TABOR.

 

Predsednik NK MB Tabor