Strategija

STRATEGIJA RAZVOJA ŠPORTNEGA DRUŠTVA NK MARIBOR TABOR

 1. Predstavitev in poslanstvo športnega društva

Nogometni klub Maribor Tabor je bil ustanovljen leta 2011 kot športno društvo, ki združuje ljubitelje nogometa. Od petega (5) leta starosti do članskih kategorij, od nogometa za vse do tekmovalnega nogometa v najvišjih Slovenskih nogometnih ligah, od punc do fantov, žensk do moških. Naše poslanstvo je:

 • Omogočiti ukvarjanje z nogometom čim več otrokom in mladostnikom, čim večjemu številu priučiti in privzgojiti vrednote športa in zdravega načina življenja
 • Perspektivnim nogometašem in nogometašicam pomagati pri njihovem razvoju in jim omogočiti najvišji nivo tekmovanja pri nas
 • Postaviti NK Maribor Tabor ob bok najboljšim nogometnim šolam v Sloveniji
 • Usmeriti in informirati čim več ljudi v različne možnosti delovanja v nogometu (sodniki, funkcionarji, sponzorji, strokovni kader, tehnično osebje, zdravstveno osebje,…)
 • Razviti kulturo lojalnosti, pripadnosti, in vračanja ter medsebojne pomoči znotraj nogometnega kluba Maribor Tabor
 • Vključevanje žensk v nogomet in zmanjševanje razlik med spoloma v nogometu

Nogomet je po številkah in po denarju, ki se v njem vrti sigurno najbolj popularen šport na svetu. Nogomet se igra na svetovni, državni ravni na Olimpijskih igrah, Svetovnem prvenstvu in Evropskem prvenstvu. Na svetovnem nivoju na klubski ravni: liga prvakov, liga Evropa, svetovno klubsko prvenstvo. In na nacionalnem nivoju na klubski ravni: 1. Slovenska nogometna liga, 1. Slovenska ženska nogometna liga, 2. Slovenska nogometna liga, 3. Slovenska nogometna liga, lige medobčinskih nogometnih zvez in mladinska tekmovanja. Kot smo videli v preteklih letih, smo lahko tako na državni kot klubski ravni konkurenčni boljšim, bolj razvitim in finančno močnejšim državam a na žalost za samim vrhom vse bolj zaostajamo.

Nogometni klub Maribor Tabor je v svoji kratki zgodovini dokazal, da je lahko konkurenčen najboljšim klubom v Sloveniji v kategorijah od u7- u19 tako pri fantih, kot pri puncah. To je tudi eden izmed glavnih ciljev kluba, da s  kvalitetnim delom, s fanti in puncami iz Mariborske občine, konkurira najboljšim klubom v Sloveniji.

 1. Analiza in ocena stanja v društvu zadnjih 20 let

Od ustanovitve kluba beležimo sledeče uspehe:

 • uvrstitev v 1. ligo u15 (najvišji nivo tekmovanja v državi)
 • uvrstitev v 2. Slovensko mladinsko in kadetsko ligo (drugi najvišji nivo v državi)
 • veliko število prvih, drugih in tretjih mest na močnih lokalnih, nacionalnih in mednarodnih turnirjih
 • Dvig števila aktivnih nogometašev in nogometašic iz 60 na več kot 300
 • Več kot 17 doseženih kategorizacij Mladinski razred in perspektivni razred (obvestilo OKS 89, 1.10.2019)
 • Več kot 10 doseženih kategorizacij pri nas vzgojenih igralcev, ki so prestopili v druge klube (evidenca OKS)
 • Sodelovanje v programu ERASMUS+

Od ustanovitve smo povečali število aktivnih tekmovalcev iz 60 na 300 in več. V zadnjih 2 letih imamo prijavljene vse tekmovalne kategorije pod okriljem Medobčinske nogometne zveze Maribor in Nogometne zveze Slovenije. Od U7- u19 in člansko ekipo v moški kot tudi ženski konkurenci. Vse skupaj več kot 300 aktivnih fantov in punc.

Od ustanovitve smo povečali tudi število strokovnega kadra iz treh (3) trenerjev na dvanajst (12) trenerjev. Povečali smo tudi število pomožnega osebja kot so pomočniki, tehnični. Ipd., kot tudi število ljudi ki dela v organizaciji in poslovanju kluba iz 3 na 8 ljudi. Izboljšali nismo samo števila, ki je nujno potrebno za delovanje, glede na povečano število aktivnih nogometašev in nogometašic ampak tudi kvaliteto strokovnega kadra, s prihodom šolanih trenerjev (diplomanti fakultete za šport in višje trenerske šole) in strokovnjakov na posameznih področjih (kondicija, delo z mlajšimi, psihološka priprava, video analize).

Izboljšali smo tudi pogoje treniranja, predvsem z dobrim sodelovanjem z občino Maribor in športnimi objekti Maribor, kot lastnikom in upravljalcem igrišč. S pridobitvijo umetne trave, reflektorjev in urejanjem igrišč z naravno travo, smo bistveno izboljšali pogoje za treniranje. Velike težave se pojavljajo predvsem s pomožnimi objekti, kot so garderobe. Prav tako so težave tudi z vandalizmom in nepravilno uporabo športnih površin od zunanjih uporabnikov (uradnih in neuradnih). Na tem področju bo potrebno v bodoče narediti več, da se zaščiti vse uradne uporabnike, ki izvajajo organizirano športno vadbo.

 1. Trenutno število vadečih vključenih v športne programe panoge  na področju tekmovalnega športa in na področju športa za vse:

V tekmovalni šport je v NK Maribor Tabor trenutno vključenih 159 igralk in igralcev nogometa. V programe športa za vse pa 153 igralk in igralcev.

(številke se spreminjajo vsak prestopni rok in z vpisi in izpisi, ki so sploh pri nižjih kategorijah pogosti)

 1. STRATEŠKI CILJI  DRUŠTVA DO 2030 – na področju tekmovalnega športa
 • Uvrstitev in obstanek v 1.SML, 1. SKL in 1. ligi U15
 • Naslov državnih prvakinj v kategoriji u15 in u17
 • Uvrstitev moške članske ekipe v 3. SNL
 • Ustvariti 5 reprezentantov od U15 do U19
 • Ustvariti 10 reprezentantk od u15 do članske reprezentance

STRATEŠKI CILJI DRUŠTVA DO 2030 – na področju športa za vse

 • Povečati število otrok, ki se ukvarja z nogometom za 30%
 • Povezovanje z drugimi športnimi panogami (atletika, plavanje,…) v izogib prehitri specializaciji in čim bolj širok športni razvoj otrok
 • Širitev programov ukvarjanja z nogometom za otroke s posebnimi potrebami
 • Širitev programov medgeneracijskega sodelovanja v nogometu
 1. Strategija društva za dosegane zastavljenih ciljev

Cilje bomo dosegli ob skupnem delovanju vseh deležnikov v procesu.

Izboljšali bomo kvaliteto športne vadbe:

 • dodatna izobraževanja trenerjev in dvig znanja
 • individualizacija pri procesu treniranja ekipe (prilagojeni programi posamezniku, individualno delo,…)
 • sodelovanje z zunanjimi izvajalci (fitnes, bazen) in izkoriščanje drugih športnih površin
 • povečanje števila in kvalitete rekvizitov za vadbo

Podpora okolice:

 • Povečanje števila volonterjev in pomočnikov
 • Povečanje interesa za finančno podporo iz okolice (sponzorstva)
 • Organizacija dogodkov za mreženje in vzpodbujanje pripadnosti (pikniki, turnirji)
 • Vračanje v okolico s kvalitetnimi tekmovanji in dogodki

Podpora MO Maribor:

 • Izboljšanje infrastrukture (garderobe, kontrola »zunanjih uporabnikov«, ki delajo škodo,…)
 • Pomoč preko sofinanciranja športa in kadrov
 • Kvalitetna strategija razvoja športa za vse, kot tudi tekmovalnega športa

Izboljšanje delovanja kluba:

 • Poenostavitev procesov delovanja (birokracija)
 • Razvoj online aplikacije za delovanje kluba
 • Povečanje kadra v organizaciji kluba
 1. Uresničevanje zastavljene strategije v društvu

Z doseganjem posamičnega cilja, tako strateških navedenih v tem dokumentu za področja tekmovalnega športa in športa za vse, kot tudi drugih, analizo preteklega dela in usmerjanjem delovanja ter določanjem novih ciljev, bomo korak za korakom uresničevali zastavljeno strategijo.

 1. Izvajalci za uresničevanje strategije
 • Vodstvo kluba (predsednik, IO,)
 • Strokovni vodja
 • Trenerji
 • Pomožno osebje (tehnični, pomočniku volonterji)
 1. Nadzor nad izvajanjem strategije

Nadzor nad izvajanjem strategije izvajamo večplastno in sicer:

 • Vsak trener s testiranji in analizo izvedbe letnega delovnega načrta
 • Strokovni vodja z analizo izvajanja letnih delovnih načrtov, modela nogometnega kluba in nadzorom strokovnih delavcev v živo
 • Predsednik in IO nogometnega kluba z rednimi mesečnimi poročili strokovnega vodje

               

Pripravil:

IO NK Maribor Tabor